Styrelsen

 

Ordförande Kassör
Leif Pettersson Lenn Olsson
Mobil: 070 - 549 27 99 Mobil: 070 - 645 52 47
   
Sekreterare Sekreterare
Åsa Persson Solveig Eklund
Mobil: 070 - 302 38 44 Mobil: 070 - 335 70 73
   
Ledamot Ledamot
Toni Olsson Cenneth Brodin
Mobil: 0702 - 711 811 Mobil: 073 - 631 60 14
   
Ledamot Ledamot
Anneli Johansson Janne Hammar
Mobil: 070 - 266 79 65 Mobil: 070 - 252 79 15
   
Ledamot  
Ulla Pettersson  
Mobil: 070 - 364 35 02  
   
   
   
   
   
   
Valberedning  
Eva Hellström  
Mobil: 072 - 300 18 22